Najčastejšie otázky a odpovede:

Záleží od pozície, o ktorú sa uchádzate. V gastronómii, a pri pozíciách opatrovateľstva seniorov, a opatrovateľstva detí je jazyk cieľovej krajiny podmienkou. Pozície sezónnej práce, ako aj práce na farmách v Anglicky hovoriacich Hermes Replica Bags krajinách nie sú tak prísne podmieňované znalosťou cudzieho jazyka. Pri každej pozícii sú podmienky na znalosť cudzieho jazyka individuálne.

Vyplňte dotazník na tejto stránke, a okrem toho zašlite poštou, alebo mailom všetky potrebné doklady. Budeme Vás kontaktovať. Zaslanie kompletnej dokumentácie je súčasťou registrácie, a je veľmi dôležité.

Neberieme žiadne poplatky za registráciu, ani za preskúšanie z cudzieho jazyka.

Pokiaľ máme aktuálne pracovné pozície, a Vy spĺňate požiadavky pre danú pozíciu, vybavenie netrvá dlhšie ako 3 dni. V ostatných prípadoch priebežne.

V gastronómii je prax podmienkou, nakoľko Vám ponúkame len hotelové zariadenia Replica Hermes Handbags s kategorizáciou od troch hviezdičiek vyššie. Opatrovateľstvo seniorov si tiež vyžaduje prax v obore. Pri ostatných ponukách odporúčame informovať sa priamo u nás.

Výšku poplatku upravuje zákon. Jeho výška je maximálne 30% z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu dohodnutého medzi Vami a zamestnávateľom. Pri brigádnických prácach do šiestich mesiacov trvania práce je výška poplatku v sadzbe 20% z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu dohodnutého medzi Vami a zamestnávateľom. Pri niektorých druhoch pracovných pobytov sa platí jednotný programový poplatok. Poplatok je vždy jednorázový, a pokiaľ by ste na pracovnej pozícii zotrvali aj vyšší počet rokov, nebudete nám už platiť vôbec nič.

Sprostredkovateľský poplatok platíte až po úplnom vybavení práce, keď Vás konkrétny zamestnávateľ prijal na danú pozíciu, a Vy ste pracovnú pozíciu prijali, po doručení zmluvy s nami. Zároveň Vám poskytneme všetky informácie o pracovnej pozícii, zamestnávateľovi, a partneroch v zahraničí.

Dopravní prepravcovia, ktorí našich klientov dovážajú z domu priamo na pracovisko, prípadne môžete cestovať akýmikoľvek prostriedkami medzinárodných prepravných spoločností, ako Vám to vyhovuje. Vždy po dohode s nami, zorganizujeme všetko až po stretnutie so zamestnávateľom.

Snažíme sa vyriešiť každý problém, sme tu pre Vás počas celého Vášho pobytu v zahraničí. Jednoducho nám zavoláte, napíšete, a my sa už postaráme o to ostatné.

V našej ponuke pre prácu opatrovateliek seniorov v domácnostiach sú Vám k dispozícii predovšetkým pozície v Rakúsku. Orientujeme sa na lokality Viedeň a okolie, Wiener Neustadt, St. Pölten, Amstetten, atď. Pokiaľ chcete vykonávať túto prácu, musíte komunikatívne ovládať Nemecký jazyk, a mať ukončený minimálne opatrovateľský kurz s rozsahovou skladbou 200 hodín, prípadne mať vyštudovanú zdravotnú školu. V jednej rakúskej domácnosti sa pri pacientovi v 24-hodinových službách striedajú vždy dve vybrané opatrovateľky v 14-dňových turnusoch, ktorých výmena je vždy v jeden určený deň. Po doručení Vašich dokumentov pre registráciu do našej agentúry mailom, alebo poštou Vás telefonicky kontaktujeme, a informujeme o aktuálnej ponuke, lokalite výkonu práce, ako aj o veku a diagnóze pacienta, a podrobne o ďalšom stave pacienta. Zaručujeme Vám minimálne 65,- Euro na deň ako odmenu za opatrovateľské služby, rodina prepláca aj celé cestovné náklady. V prípade záujmu o vyššiu mzdu si túto môžete dohodnúť priamo so zamestnávateľom. Pokiaľ Vám pozícia vyhovuje, samotné vybavenie formalít po vycestovanie netrvá dlhšie ako pár dní, v závislosti od Vašich možností a požiadavky zamestnávateľa na termín nástupu.

Od 1.7. 2007 vstúpila v Rakúsku do platnosti nová právna úprava umožňujúca zamestnať sa legálne. Spočíva v prihlásení živnosti v Rakúsku, následne pracujete ako legálna podnikateľka a vykonávate opatrovateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Prihlásenie živnosti, príp. prehlásenie už existujúcej živnosti v Rakúsku bezplatne vybavíme. S rodinou máte uzatvorenú aj zmluvu o opatrovaní osoby. Odvody platíte v Rakúsku, predstavujú sumu 142,- Euro mesačne. Platia sa mesačne, alebo kvartálne poštovými poukážkami, ktoré Vám budú doručené. V sume je zahrnuté zdravotné, sociálne, dôchodkové a úrazové poistenie. Pokiaľ opatrovaný pacient zomrie, zabezpečíme výmenu rodiny bez poplatku. Zdravotné poistenie nie je potrebné platiť aj na Slovensku. Rakúska zdravotná poisťovňa Vám potvrdí formulár E106, na základe ktorého po vybavení formalít v Slovenskej zdravotnej poisťovni máte nárok na plnú zdravotnú starostlivosť aj na Slovensku. Pomôžeme vybaviť aj rodinné prídavky, pozastavenie, alebo zrušenie živnosti, samozrejme bezplatne. Dane v Rakúsku nemusíte platiť vôbec, pokiaľ nepresiahnete dovolený ročný limit príjmu, ktorý je až 12.000,- Euro za rok. Od 01.01. 2008 je legalizácia povinná, pokiaľ nebudú mať opatrovateľky rakúsky živnostenský list, a nebudú platiť odvody do rakúskeho systému, čakajú ich vysoké pokuty. Tamojšie úrady už chystajú masové kontroly. Naša agentúra pracuje výlučne na legálnej báze, a odklad nahlásenia rakúskej živnosti nie je možný.

K nahláseniu živnosti v Rakúsku potrebujete platný pas alebo OP, a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, oficiálne preložený do nemčiny, s tlmočníckou úradnou pečiatkou. Predložiť v Rakúsku je potrebné originál slovenského výpisu, ako aj originál nemeckého prekladu.

Daňové priznanie (Steuererklärung) v Rakúsku je nutné podať spätne vždy do konca apríla na Finanzamt-e. V prípade záujmu Vám zašleme mailom predlohu DP a internetové kontakty na elektronickú formu podania DP v Rakúsku. Naši klienti majú možnosť využiť služby našej slovenskej daňovej poradkyne pôsobiacej v právnickej kancelárii priamo vo Wien. Spracuje za Vás v prípade záujmu celé účtovníctvo a poisťovníctvo počas celého obdobia, a ďalších rokov. Jej odmena za spracovanie po rozpočítaní nie je vyššia ako 1,- Euro/deň v roku.

Áno, pokiaľ ste daňový rezident (daňový domicil) Slovenskej republiky. Daňový rezidenti Slovenskej republiky sú zdaňovaní z celosvetových príjmov. Ak máte stály byt, stredisko životných záujmov, alebo štátne občianstvo slovenské, ste daňový rezident Slovenskej republiky, a daňové priznanie za príjmy v zahraničí podať musíte.

Nie, nemusíte. Slovenská republika má uzatvorenú s Rakúskom zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov. Uplatňuje sa buď metóda zápočtu dane, alebo metóda vyňatia príjmov. So zmluvným štátom Rakúsko je to podľa Zbierky zákonov 48/1979 v článku zmluvy 23 metóda vyňatia príjmov, takže dane na Slovensku za príjmy v Rakúsku neplatíte.

Áno, môžete - ako dobrovoľný samoplatiteľ. Následne podáte v Rakúskej zdravotnej poisťovni potvrdenie o platení zdravotného poistenia na Slovensku, a nemusíte už platiť zdravotné poistenie v Rakúsku, Vaše odvody na Rakúsku živnosť tak budú ešte nižšie o približne 47,50 Euro mesačne. Je potrebné vyžiadať si formulár E101 od slovenskej poisťovne, a poslať ho potom do rakúskej zdravotnej poisťovne.

 

 

 

 

ulysse nardin replica