Registrácia

DÔLEŽITÁ poznámka k registrácii!
Prosíme vyplniť, a poslať profesný životopis v jazyku cieľovej krajiny s fotografiou tváre, ako aj s kópiami všetkých certifikátov kurzov, maturitného vysvedčenia, potvrdení, a referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov. Bez zaslania Vašej kompletnej dokumentácie nebude registrácia plne akceptovaná!

»Na stiahnutie - predloha na životopis
»Na stiahnutie - predloha na "off line" registráciu

Registračné údaje

Vstupné polia označené hviezdičkou [*] sú povinné!

max. 1 MB